ติดตั้งระบบ iOrder - Smart Restaurant Supply Chain

6-7 มกราคม 2559 ทีมงานศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ ปฐมฤกษ์ติดตั้งระบบร้านอาหารออนไลน์  iOrder - Smart Restaurant Supply Chain ที่ร้านสโมสรหาดน้ำหนาว สัตหีบ โดยเริ่มตั้งแต่ Mobile ording สั่งอาหารจากสมาร์ทโฟนโดยพนักงานเสิร์ฟ หรือลูกค้าสั่งด้วยตนเอง ระบบบริหารงานในครัว จนถึง ระบบจัดการและซัพพลายวัตถุดิบจาก Farm to Table http://www.iorder.in.th/

   

Frontpage: