แสดงผลงาน Smart Tourism City & Smart Living

21 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทีมนักวิจัย ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา (Cityxense) และ บริษัท BaesLab แสดงผลงานต้นแบบ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบูลธูทพลังงานต่ำ (blueBLE) สำหรับเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism City) และ Smart Living โดยมี บริษัท Dell OEM Solution ประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

   

Frontpage: