กรมทางหลวง มอบให้ CITYXENSE พัฒนาแผนแม่บทโครงข่ายถนนทั่วประเทศ

23 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักแผนงาน กรมทางหลวง พิจารณาให้กลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด ศูนย์วิจัยเมืองอัจฉริยะ (Cityxense) คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท แอคโนเลจด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษางาน การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ โดยวางระบบโครงข่ายคมนาคมทางถนนตามการพัฒนากลุ่มพื้นที่ การพัฒนาภาค การพัฒนาจังหวัด การพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งบริษัทของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ (ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน)

    

Frontpage: